A Magyar Rektori Konferencia Elnökségének állásfoglalása a 2012-ben a felsőoktatásba államilag támogatott képzésre felvehetők létszámáról és a keretszámok elosztásáról

A Magyar Rektori Konferencia (MRK) Elnöksége megdöbbenéssel értesült arról, hogy a Kormány a 2012-ben államilag támogatott képzésre felvehető hallgatói létszámot mindössze 34 ezer főben határozta meg. A felsőoktatásból nagymértékű, legalább 20%-os forráskivonást jelentő döntést nem indokolhatja az ország gazdasági helyzete. A felsőoktatás fejlesztése döntő fontosságú Magyarország számára. Versenyképességünk egyik alapja a felsőoktatás által képzett humán erőforrás minősége és mennyisége. Annak érdekében, hogy Magyarország felkészülten álljon az elkövetkező évek kihívásai elé és a versenyképes munkaerő az egyik legfontosabb erőssége maradjon az országnak, inkább az oktatásra fordított támogatások növelésére lenne szükség.

 

A felsőoktatási rendszer hatékonyságához, sőt egyáltalán a működéséhez elengedhetetlen a kiszámíthatóság. A kiszámíthatóság nemcsak az intézményeknek és az oktatóknak, hanem a felsőoktatásba felvételizőknek is jogos igénye. Álláspontunk szerint a meghatározó folyamatok esetében, mint például a keretszámok változtatása, az ütem nem haladhatja meg az évi 25%-ot.

 

Az MRK Elnöksége egyetért azzal a kormányzati törekvéssel, hogy a létszámkeret elosztásakor előnyben kell részesíteni a műszaki, az informatikai, valamint a természettudományos képzéseket. Ugyanakkor a gazdaságtudományi és a jogi képzési területen tervezett 250, illetve 100 fős államilag támogatott hallgatói létszám, ami a tavalyi teljesen betöltött létszámkeret 5,1 illetve 12,5 százaléka, indokolatlanul kevés, és még az államigazgatás munkaerő szükségletét sem fedezi. Az idén februárban felvételire jelentkezők csak most értesülhettek arról, hogy ezen a két területen nagy valószínűséggel fizetniük kell a felsőoktatási képzésért. Azok a kiváló diákok, akik éveken keresztül tudatosan készültek a gazdasági vagy jogi pályára, elképzeléseik esetleges hirtelen megváltoztatásával nem válnak automatikusan alkalmassá arra, hogy mérnök, informatikus vagy természettudományi területen továbbtanuljanak.

 

Javasoljuk, hogy mind idén, mind a továbbiakban a létszámkeretek meghatározása kiszámíthatóan, előre tervezhetően és a fokozatosság elvét is figyelembe véve történjen, úgy, hogy egyetlen keretszám vonatkozásában se legyen az előző évihez képest 25%-nál nagyobb eltérés. Mindezek figyelembe vételével indokoltnak tartjuk, hogy az előzőekben említett alapelveket figyelembe véve készüljön egy hosszabb távra, egy tanéven túlmutató keretszám meghatározás.

 

Budapest, 2012. január 12.

 

                                                                                               a Magyar Rektori Konferencia

                                                                                                               Elnöksége

Művelet folyamatban, kérem várjon...Mégse

Elfelejtette jelszavát?